هتل در بهترین نقطه شهر و نزدیک به ساحل واقع شده است